Türkmenistan 12-nji fewralda Prezidentini saýlaýar

Saýlaw hem milli hem-de halkara guramalardan çagyrylan synçylar tarapyndan gözegçilik ediler

669998
Türkmenistan 12-nji fewralda Prezidentini saýlaýar

Saýlawlarda Türkmenistanyň Demokrat partiýasyndan dalaşgär bolan ýurduň häzirki Döwlet ýolbaşçysy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen birlikde 9 dalaşgär özara bäsleşýär

Türkmenistanda geçen ýyl konstitutsiba girizilen üýtgetme bilen Prezidentiň wezipesiniň möhledi 5 ýyldan 7 ýyla ýetirildi.

Saýlaw hem milli hem-de halkara guramalardan çagyrylan synçylar tarapyndan gözegçilik ediler.

 Degişli Habarlar