Türkmenistanda 12-nji fewralda Prezident saýlawlary geçiriler

Saýlaw hem milli synçylar hem-de dürli-dürli halkara guramalardan çagyrylan synçylar tarapyndan gözegçilik ediler

663961
Türkmenistanda 12-nji fewralda Prezident saýlawlary geçiriler

Daşary ýurtlarda ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlary ses bermäge başladylar.

Saýlawa ilkinji gezek syýasy 3 partiýanyň dalaşgärleri gatnaşýar.

Saýlawda Türkmanistanyň Demokrat partiýasynda dalaşgär hökmünde hödürlenen ýurduň häzirki Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen birlikde 9 dalaşgär özara bäsleşer.

Türkmenistanda geçen ýyl konstitutsiýa üýtgeşiklik girizilip, Prezident wezipesiniň möhledi 5 ýyldan 7 ýyla çenli çykaryldy.

Saýlaw hem milli synçylar hem-de dürli-dürli halkara guramalardan çagyrylan synçylar tarapyndan gözegçilik ediler.Degişli Habarlar