Ermenistan-Azerbaýjan front liniýasynda bir esger şehit boldy

Ermenistan-Azerbaýjan front liniýasynda ýüze çykan çaknyşykda bir esger şehit boldy

490250
Ermenistan-Azerbaýjan front liniýasynda bir esger şehit boldy

Azerbaýjanyň Goranmak ministrligi tarapyndan berilen beýanatda front liniýasynda Rahil Erebil atly azerbaýjanly esgeriň Ermenistanyň esgerleri tarapyndan od açylmagy netijesinde şehit bolandygy habar berildi.

Ministrligiň resmileri şehit bolan esgerň maşgalasyna we dogan-garyndaşlaryna gynanç bildirdi.Degişli Habarlar