Hazar nebit we tebigy gaz sergisi açyldy

Şu ýyl 22-njisi geçirilýän sergä 27 ýurtdan 315 firma gatnaşýar

301791
Hazar nebit we tebigy gaz sergisi açyldy

Halkara Hazar nebit we tebigy gaz sergisi Azerbaýjanyň paýtagty Bakuwda açyldy.
Şu ýyl 22-njisi geçirilýän sergä 27 ýurtdan 315 firma gatnaşýar.
Serginiň açylyş dabarasynda söz sözlän Prezident İlham Aliýew Günorta gaz koridory geçirijisiniň ähmiýetine ünsi çekdi.
Aliýew “TANAP taslamasynyň gurluşygy 3 ýylda tamamlanar we şeýlelikde Azerbaýjanyň gazy Türkiýä ýetirler” diýdi.
Sergä sebitde energetika meselesinde esasy rol oýnaýan türk firmalary hem gatnaşýar.
Hazar nebit we tebigy gaz sergisi 5-nji iýuna çenli dowam eder.Etiketkalar:

Degişli Habarlar