Azerbaýjan-Ermenistan aragatnaşyk zolagynda dartgynlyk…

Azerbaýjanyň goranmak ministrliginden berilen maglumata laýyklykda Ermenistanyň esgerleri aragatnaşyk zylagyna girmäge synanşdy

193001
Azerbaýjan-Ermenistan aragatnaşyk zolagynda dartgynlyk…

Bolan çaknyşykda ermeni güýçleri ýitgi çekdi. Çaknyşykda bir ermeni esgeri öldi, bir sanysy agyr ýaralandy.
Azerbaýjan-Ermenistan aragatnaşyk zolagynda täze ýyldan bäri ýüzlerçe gezek düzgün bozmalar boldy.


Etiketkalar:

Degişli Habarlar