Dünýäsi azerbaýjanly şahyr Mikail Müşfigi unutmady

Meşhur şahyryň doglan güni Azerbaýjanda “Şahyrlar güni” hökmünde bellenilip geçilýär

Dünýäsi azerbaýjanly şahyr Mikail Müşfigi unutmady

Şol çäkde Türkiýäniň Azerbaýjandaky ilçihanasynyň Medeniýet we tanyşdyryş merkeziniň tagallasy bilen Türk dünýäsiniň şahyrlary Bakuwda jemlenşdi.
Çärä Fikret Koja, Ahmet Sargyn, Selim Babullaogly, Julu Akses ýaly tanymal şahyrlar, edebiýatçylar we sungat ussatlary gatnaşdylar.
Gatnaşyjylar ilki Mikail Müşfigiň hatyrasyna deňize gül okladylar.
Sebäbi bolsa milli mazmunly makalalary sebäpli Sowet hökümeti tarapyndan öldürilen şahyryň jesediniň deňize taşlanmagy.
Soň bolsa türk dünýäsiniň dürli künjeklerinden gelen şahyrlar öz goşgularyny okadylar.


Etiketkalar:

Degişli Habarlar