Taryhda 17-nji noýabr

Taryhyň Şu Güni

1528772
Taryhda 17-nji noýabr

1558-nji ýylyň 17-nji noýabry… Britaniýanyň Şasy Ýelizabeta 1-nji tagta çykýar. Ýelizabeta 1-nji 45 ýyl dowam eden hökümdarlygynda ýurduny kolonial imperiýa öwürýär.

1869-njy ýylyň 17-nji noýabry… Britanbiýa tarapyndan çekilen Suweýş kanaly ulanmaga berilýär. Kanal açylan mahaly uzynlygy 164 kilometr, çuňlugy 8 metre barabardy.

1989-njy ýylyň 17-nji noýabry… Çehoslowakiýada “Mahmal ynkylap” başlaýar. Parahatçylykly demonstrasiýa geçirmek üçin paýtagt Pragada jemlenşen talyplara polisin berk çäre görmegi sebäpli ýurdun çar tarapynda başlan wakalar Çehoslowakiýada kommunistik häkimiýetiň agdarylmagy bilen gutarýar.


Etiketkalar: #Taryhyň Şu Güni

Degişli Habarlar