Taryhda 13-nji oktýabr

Taryhyň Şu Güni

1507915
Taryhda 13-nji oktýabr

1921-njy ýylyň 13-nji oktýabry…  Anadolyda azat edijilik söweşini alyp baran TBMM hökümeti Ermenistan we Gruziýa bilen Kars şertnamasyny baglaşýar, Gündogar frontunda söweş gutarýar.

1923-nji ýylyň 13-nji oktýabry… Türk azat edijilik söweşiniň merkezi Ankara TBMM tarapyndan paýtagt yglan edilýär.

 

1986-njy ýylyň 13-nji oktýabry… ABŞ-nyň Prezidenti Ronald Reýgen we Sowet lideri Mihail Gorbaçow strategik ýadro ýaraglaryna gözegçilik etmek hakynda ylalaşýarlar. Reýgen “Ýyldyz uruşlary” taslamasyndan el çekjekdiklerini beýan edýär.

2010-nji ýylyň 13-nji oktýabry… Çilidäki magdan pajygasynda ýeriň aşagynda galan 33 magdançy 69 gün soň halas edilýärler.Degişli Habarlar