Taryhda 27-nji sentýabry

Taryhyň Şu Güni

1497831
Taryhda 27-nji sentýabry

1529-njy ýylyň 27-nji sentýabry…  Osman imperiýasy Wenanyň derwezelerine çenli barýar. Kanuny Soltan Süleýmanyň serkerdelik edýän Osman goşunlary 1-nji Wena gabawyny başladýar.

1590-njy ýylyň 27-nji sentýabry…   Urban 7-nji Papalyk saýlawyndan 13 gün soň täç dakynma dabarasyna hem ýetişmän, dünýeden ötýär. Urban 7-nji taryhda in gysga höküm süren Papa bolýar.

1917-nji ýylyň 27-nji sentýabry…   Surat sungatynda “İmpressionizm” akymynyň akymynyň esaslandyryjylaryndan fransuz suratkeşi Edgar Degas 83 ýaşynda dünýeden ötýär.


Etiketkalar: #Wena , #Taryhyň Şu Güni

Degişli Habarlar