Taryhda 19-njiy sentýabr

Taryhyň Şu Güni

1493346
Taryhda 19-njiy sentýabr

1921-nji ýylyň 19-njy sentýabry… Türk goşunlarynyň ýenişi bilen gutaran Sakarýa meýdan söweşinden soň Türkiýäniň Beýik Millet Mejlisi Mustafa Kemal Serkderdä “Marşal” çinini we “Gahrymanlyk” derejesini berýär.

1935-nji ýylyň 19-njy sentýabry… Germaniýada faşistik hökümet ýehudileriň döwlet eýeçiliginde işlemegini gadagan edýär.

1985-nji ýylyň 19-njy sentýabry… Meksikanyň paýtagty Mehikoda bolan 8,2 bala barabar ýer titremesinde 10 müňden gowrak adam ýogalýar.Degişli Habarlar