Taryhda 13-nji sentýabr

Taryhyň Şu Güni

1489478
Taryhda 13-nji sentýabr

1921-nji ýylyň 13-nji sentýabry… 21 gün dowam eden Sakarýa meýdan söweşi türk goşunlarynyň ýeňişi bilen gutarýar. Agyr ýitgi çeken we söweş ukybyny ýitiren grek goşunlary yza çekilmäge hem-de Anadolyny basyp almakdan el çekmäge mejbur bolýar.

1991-nji ýylyň 13-nji sentýabry… Türk futbolynyň meşhurlaryndan Metin Oktaý ulag ýol heläkçiliginde 55 ýaşynda dünýeden ötýär.

1993-nji ýylyň 13-nji sentýabry… Palestinany Azat edijilik guramasynyň lideri Ýaser Arafat we Ysraýylyň premýer ministri Izak Rabin Ysraýylyň Gaza Sektoryndan we Günbatar Şeriadan çekilmegi boýunça ylalaşýar.Degişli Habarlar