Taryhda 4-nji awgust

Taryhyň Şu Güni

1466393
Taryhda 4-nji awgust

11914-nji ýylyň 4-nji awgusty… Fransiýadan soň Britaniýa hem 1-nji Jahan urşuna goşulýar we Germaniýa bilen ýaranlaryna uruş yglan edýär.

1976-njy ýylyň 4-nji awgusty… İspaniýanyň şasy Huan Karlos syýasy tussaglaryň günäsini geçip, Franko režiminden soň täze konstitutsiýa üçin işe girişýär.

2008-nji ýylyň 4-nji awgusty… Hindistanyň Himaçal welaýatyndaky Naina Dewi ybadathanasyndaky dyklyşda 145 adam ýogalýar.Degişli Habarlar