Taryhda 25-nji iýun

Taryhyň Şu Güni

1442593
Taryhda 25-nji iýun

1541-nji ýylyň 25-nji iýuny… Inka swilizasiýasyny syndyran we müňlerçe ýerliniň ölümine buýruk beren ispan deňizçisi we açyjy Fransisko Pizzaro köşküne guralan hgüjümde bäsdeşleri tarapyndan öldürilýär.

1924-nji ýylyň 25-nji iýuny… İnçekesel sanjymy fransuz alymlary Albert Kalmette we Malkille Guerin tarapyndan oýlanyp tapylýar.

1945-nji ýylyň 25-nji iýuny… BMG-niň döredilmegi hakyndaky San Fransisko şertnamasyna  Türkiýe bilen bilelikde 51 esaslandyryjy ýurt tarapyndan gol çekişilýär. BMG-niň 24-nji oktýabrda resmi taýdan öz işine başlaýar.


Etiketkalar: #Taryhyň Şu Güni

Degişli Habarlar