Taryhda 20-nji maý

Tarýhyň Şu Güni

1420044
Taryhda 20-nji maý

1506-njy ýylyň 20-nji maýy… Amerika materigini açan ilkinji ýewropaly jahankeşde Hristafor Kolumb 55 ýaşynda dünýeden ötýär.

1932-nji ýylyň 20-nji maýy… Amerikaly uçarman Amelia Erhart Nýufondlan-İrlandiýa uçuşy bilen Atlantik okeanyny ýekelikde we arakesmesiz geçen ilkinji zenan uçarman derejesine eýe boldy. Erhart 1935-nji ýylyň ýanwar aýynda bolsa Atlantik uçuşyndan has uzak aralyk bolan Hawai-Kalifrniýa arasyny ýekelikde uçan ilkinji uçarman bolýar.Degişli Habarlar