Taryhda 16-njy maý

Taryhyň Şu Güni

1418290
Taryhda 16-njy maý

 

1919-njy ýylyň 16-njy maýy… Türkiýäniň esaslandyryjysy M.Kemal Serkerde Izmiriň basylyp alynmagyndan 1 gün soň 9-njy goşunyň gözegçisi hökmünde Bandyrma gämisi bilen Stambuldan Samsuna gaýdýar.

 

1943-nji ýylyň 16-njy maýy… Ýehudileriň faşistlere garşy başladan Warşawa Gettosy aýaga galyşy gutarýar. 1 aý dowam eden çaknyşyklar netijesinde diri galan ýehudiler konslagerlere ugradylan bolsa, nemes esgerleri pitnede 56 müň ýehudini öldürýär.Degişli Habarlar