Taryhda 30-njy noýabr

Taryhyň Şu Güni

Taryhda 30-njy noýabr

 

 

Şu gün 2019-njy ýylyň 30-njy noýabry… Tarýhýň Şu Güni başlaýar…

1872-nji ýylyň 30-njy noýabry… Ilkinji futbol bäsleşigi Şotlandiýa bilen Britaniýanyň arasynda Glasgowda oýnalýar. Bäsleşik 0-0 gutarýar.

1900-nji ýylyň 30-njy noýabry… Ýazyjy Oskar Wild Parižde dünýeden ötýär. Janyna kast eden ýazyjynyň bolýan myhmanhanasynyň otagynyň diwaryna “Birimiz gitmeli” diýip ýazandygy ýüze çykýar.

1922-nji ýylyň 30-njy noýabry… Mudanýa Ylalaşygyna laýyklykda Gündogar Frakiýadaky soňky grek esgerleri sebitden çykýar.

1974-nji ýylyň 30-njy noýabry… Efiopiýada 3,2 million ýyl ozal ýaşap geçen bir adamyň skleti tapylýar.

1982-nji ýylyň 30-njy noýabry… Dünýäde şu günki güne çenli iň köp satylan albomy Maýkl Jeksonyň “Triller” atly albomy çykýar.

2007-nji ýylyň 30-njy noýabry… Stambul-Ysparta arasynda gatnaýan Atlasžet howaýollaryna degişli ýolagçy Yspartanyň golaýynda ýere gaçýar. 57 adam heläk bolýar.Degişli Habarlar