Taryhda 10-njy iýun

Taryhyň Şu Güni

Taryhda 10-njy iýun

1909-njy ýylyň 10-njy iýuny… Rasia arkaly ilkinji “S.O.S” ýagny duýduryş signaly Slowaniýa atly iňlis gämisinden berildi.

1916-njy ýylyň 10-njy iýuny… Osman döwletine tabyn bolan Mekge şäheri arap pitnesiniň dowamynda araplar tarapyndan alynýar.

1923-nji ýylyň 10-njy iýuny… Türk dosty fransuz ýazyjysy Pierre Loti dünýeden ötýär.

1930-njy ýylyň 10-njy iýuny… Türkiýe bilen Gresiýanyň arasynda ilat çalşygy ylalaşygyna gol çekişilýär.

1967-nji ýylyň 10-njy iýuny… Ysraýyl Gaza Sektoryny, Golan Depelerini, Gündogar Iýerusalimi, Günbatar Şeriany we Sina ýarym adasyny basyp alýar.


Etiketkalar: Gresiýa , Taryhda şu gün

Degişli Habarlar