Taryhda 25-nji maý

Taryhyň Şu Güni

1207413
Taryhda 25-nji maý

1807-nji ýylyň 25-nji maýy… Osman goşunyndaky ýeniçeriler Selim 3-nji tarapyndan döredilen “Täze nyzam” goşunyna garşy Kabakçy Mustafanyň öňbaşçylyk etmeginde pitne turuzýar.

1895-nji ýylyň 25-nji maýy… Mejelläni ýazyp, yslam hukugyny ýazan türk döwlet we ylym adamy, taryhçy, hukukçy we şahyr Ahmet Jewdet dünýeden ötýär.

1963-nji ýylyň 25-nji maýy… 32 Afrika ýurdunyň gatnaşmagynda Afrika ýurtlarynyň arasyndaky arkalaşygy hem-de hyzmatdaşlygy güýçlendirmek maksady bilen Afrika Bileleşigi guramasy döredilýär.

1983-nji ýylyň 25-nji maýy… Türk şahyry, ýazyjy we pikirzada Nejip Fazyl Kysakürek Stambulda wepat bolýar.

2003-nji ýylyň 25-nji maýy… Kan fil festiwalynda “Uzak” atly filmi bilen baýraga laýyk görülen Nuri bilge Jeýlan şondan 5 ýyl soň 2008-nji ýylyň 25-nji maýynda “Üç Maýmyn” filmi bilen iň başarjaň režisýor baýragyna laýyk görülýär.


Etiketkalar: #Taryhda şu gün

Degişli Habarlar