Taryhda 21-nji maý

Taryhyň Şu Güni

1205323
Taryhda 21-nji maý

 

 

Şu gün 2019-njy ýylyň 21-nji maýy… Taryhyň şu güni başlaýar…

1847-nji ýylyň 21-nji maýy… Osman döwletiniň soňky döwürlerinde jemgyýetçilik durmuşyny kadalaşdyrmak maksady bilen edilen özgertmeleriň çäginde jaý-mellek işlerini ýola goýmak üçin Depderhana Iş Gullugy döredilýär.

1904-nji ýylyň 21-nji maýy… FIFA, ýagny Halkara Futbol Federasiýalary Bileleşigi 7 ýurduň gatnaşmagynda Parižde döredilýär.

1971-nji ýylyň 21-nji maýy… 1927-nji ýylda Şäher teatrlarynda “Hamlet” oýnunda oýnan roly bilen sungata gadam basan türk teatr artisti Awni Dilligil dünýeden ötýär.

1991-nji ýylyň 21-nji maýy… Ejesi Indra Gandiniň öldürilmeginden soň iş başyna geçen Hindistanyň iň ýaş premýer ministri Ražiw Gandi janyna kast edilip öldürilýär.


Etiketkalar: #futbol , #teatr , #mellek

Degişli Habarlar