Taryhda 20-nji maý

Taryhyň Şu Güni

1204139
Taryhda 20-nji maý

 

 

Şu gün 2019-njy ýylyň 20-nji maýy… Taryhyň şu güni başlaýar…

1506-njy ýylyň 20-nji maýy… Amerika materigine baran ilkinji ýewropaly jahankeşde, gezende we açyjy Hritafor Kolumb dünýeden ötýär.

1896-njy ýylyň 20-nji maýy… Parižiň operasindaky 6 tonnalyk lýustra tomaşaçylaryň üstüne gaçýar we 1 adam ýogalýar. Ýazyjy Gaston Leroks Operadaky garabasan atly romanyny şol wakanyň täsirinde galyp ýazýar.

1928-nji ýylyň 20-nji maýy… Çykarylan kanun bilen Türkiýede halkara sifrler ulanylmaga başlanýar.

1928-nji ýylyň 20-nji maýy… Owganystanyň Şasy Amanulla Han we aýaly Süreýýa Türkiýä sapar bilen gelýär. Atatürkiň we onuň eden özgertmeleriniň täsiri astynda galan hökümdar ilkinji resmi saparynda uly myhman söýerlik bilen garşylanýar.

1933-nji ýylyň 20-nji maýy… Häzirki wagtda dünýäniň iň gowy howaýollaryndan biri hökmünde kabul edilýän Türk Howaýyllary döredilýär.Degişli Habarlar