Taryhda 15-nji maý

Taryhyň şu güni

1201667
Taryhda 15-nji maý

 

 

Şu gün 2019-njy ýylyň 15-nji maýy… Taryhyň şu güni başlaýar…

1718-nji ýylyň 15-nji maýy… Iňlis aklawçy Jeýms Pukl awtomatik tüpeňi oýlap tapýar.

1756-njy ýylyň 15-nji maýy… Demirgazyk Amerikadaky özbaşdaklyk göreşinde Britaniýanyň Fransiýa uruş yglan etmegi bilen Fransiýa-Indeý urşy atlandyrylýan 7 ýyl urşy başlaýar.

1919-njy ýylyň 15-nji maýy… Antanta girýän döwletler tarapyndan goldanýan grekler Izmiri basyp alýar.

1928-nji ýylyň 15-nji maýy… Uolt Disneýiň meşhur obrazy Miki Syçanyň ilkinji gezek görkezilen multfilmi Plaýn Krazi görkezilmäge başlanýar.


Etiketkalar: #tüpeň , #aklawçy , #grek , #multfilm

Degişli Habarlar