Taryhda 16-njy fewral

Taryhyň Şu Güni

1146447
Taryhda 16-njy fewral

 

Taryhda 16-njy fewral

Taryhyň şu güni başlaýar…

1459-njy ýylyň 16-njy fewraly… Stambuly zabt edip, bir döwri ýapyp, bir döwri açan Fatih Soltan Mehmediň mugallymy, türk alymy Akşemseddin aradan çykýar.

1925-nji ýylyň 16-njy fewraly… Türkiýede awiasiýa senagatyny döretmek, harby, raýat, sport we syýahatçylyk awiasiýasyny ösdürmek üçin “Türk Uçar Jemgyýeti” döredilýär.

1959-njy ýylyň ýylyň 16-njy fewraly… Fidel Kastro Kuba ynkylaby netijesinde Fulgensio Batistanyň 1-nji ýanwarda iş başyndan çetleşdirilmeginden soň Kubanyň Prezidentli wezipesine başlaýar. Batistanyň dikdatorlygyny agdarmak üçin 1953-nji ýylda girişen işleri bilen Kuba ynkylabynyň esasy liderlerinden biri bolan Kastro iş başyna geçmeginden soň ilkinji nobatda nyrhlary we kireýleri aşakladýar.

1999-njy ýylyň 16-njy fewraly… Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde Prezident Yslam Kerimowyň janyna kast edilmäge synanşylýar. Kerimow hüjümden tötänleý halas bolýar. Hüjümde 15 özbek esgeri aradan çykýar, onlarça adam ýaralanýar. Hüjümiň jogapkärçiligi Hizbul Tahrir guramasy boýun alýar.Degişli Habarlar