Taryhda 7-nji fewral

Taryhyň şu güni

1140156
Taryhda 7-nji fewral

 

Taryhda 7-nji fewral

 Taryhyň şu güni başlaýar…

1945-nji ýylyň 7-nji fewraly… Hyzmatdaş ýurtlaryň liderlerinden Premýer ministri Winston Çorçil ABŞ-nyň Prezidenti Franklin Ruzwelt we Marşak Iosef Stalin Ýaltada Germaniýa garşy uruşdan soňky şertler we Ýewropanyň geljegi boýunça pikir alyşýarlar.

1971-nji ýylyň 7-nji fewraly… Şweýsariýada zenanlara saýlama hukugy berilýär.

1973-nji ýylyň ýylyň 7-nji fewraly… Türkiýäniň Mejlisinde kabul edilen kanun bilen “Maraş” şäherine “gahrymanlyk” derejesi berilýär. Azat edijilik urşunda fransuz basybalyjylaryna garşy alyp baran ýerli göreşi sebäpli Mejlis tarapyndan “Garaşsyzlyk” medaly bilen sylaglanan ilkinji şäher Maraş bolýar.

1992-nji ýylyň 7-nji fewraly… Ýewropa jemgyýetine agza ýurtlaryň arasynda ÝB-ni emele getirýän Mastrikt şertnamasyna gol çekişilýär.

1995-nji ýylyň 7-nji fewraly… Diskoweri hemrasy rus kosmos bazasy Mir bilen taryhy birleşmäni amala aşyrýar.

1996-njy 7-nji fewraly… Türk firmasy “Bir-Gen Aire” degişli Boeing 757 kysymly ýolagçy uçary Dominik Respublikasynyň çäklerinde Atlantik okeanyna gaçýar. 189 adam heläk bolýar.

2007-nji 7-nji fewraly… Baku-Tibilisi-Kars demirýoly taslamasynyň iş ýüzüne geçirilmegi baradaky ylalaşyga Azerbaýjanyň-Türkiýäniň we Gruziýanyň hökümetleriniň arasynda gol çekişilýär.

2009-njy 7-nji fewraly… Awstraliýadaky tokaý ýangynda 173 adam pida bolýar, 414 adam ýaralanýar.Degişli Habarlar