Köçä çykmagy gadagan edilen 65 ýaşyndan ýokardaky raýatlara 4 sagat daşary çykmak rugsady berildi

Köçä çykmagy gadagan edilen 65 ýaşyndan ýokardaky raýatlara 4 sagat  daşary çykmak rugsady berildi

Köçä çykmagy gadagan edilen 65 ýaşyndan ýokardaky raýatlara 4 sagat  daşary çykmak rugsady berildi


Etiketkalar: rugsat berildi , köçä çykmak gadagançylygy