19-njy maý Atatürki hatyralama, ýaşlar we sport baýramy ýurdyň ähli ýerinde bellenilip geçilýär

19 Mayıs (1).jpg

Şu gün Türkiýe Respublikasynyň esaslandyryjysy Beýik lider Mustafa Kemal Atatürkiň Samsuna çykyp, Milli azat edijilik göreşiniň alawyny ýakan 1919-njy ýylyň 19-njy maýynyň 103-nji ýyly.


Etiketkalar: 19-njy maý , Atatürki hatyralama ýaşlar we sport baýramy