Türkmenistandaky dinozawrlaryň aýak yzlary syýahatçylaryň ünslerini özüne çekýär

Türkmenistan’da Dinozorlara Ait Yaşam İzleri 1.jpeg

Türkmenistanyň gündogaryndaky Köýtendag dagy sebitinde dinozawrlara degişlidigi kesgitlenen 2 müňden gowrak aýa yzlary tapyldy


Etiketkalar: Türkmenistan , dinozawr , aýak yzy , Köýtendag