Türkmenistanda Garaşsyzlyk Baýramy giňden bellenilip geçilýär

Türkmenistan Bağımsızlığını Şenliklerle Kutluyor (1).jpg

Ahal welaýatynda geçirilýän çärelere we konserde Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow hem gatnaşdy.

Çäreleriň çäginde türkmen halkynyň medeni mirasy bilen bagly sergiler açyldy.

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli Ahal welaýatyndaky Ak Öý diýip atlandyrylýan türkmenleriň Ak köşgünde şüweleňler geçirildi, baýram mynasybetli konsert berildi.


Etiketkalar: çäre , dabara , baýram , Garaşsyzlyk , Tatarystan