Nowruz: asyrlaryň jümmüşinden gaýdýan däp-dessurlar

Türkmenistanda Nowruz baýramy |

Türkmenistanda Nowruz baýramy

Nowruz ilkinji maýyl günler we tebigatyň oýanmagy bilen bagly baharyň gelmeginiň nyşany bolupdyr


Etiketkalar: bahar , Nowruz