TÜRK MILLETINIŇ BEÝIK ÝEŇIŞI: 30-NJY AWGUST

AA-INFOGRAFIK-30-AGUSTOS-TURKMENCE.jpg

Beýik Lider Mustafa Kemal Atatürkiň serkerdelik etmegindäki türk goşunlary 96 ýyl ozal dünýäniň taryhyndaky iň beýik ýeňişlerinden birini gazanyp, basybalyjy güýçleri ýurtdan gowmak üçin garaşsyzlyk oduny Beýik hüjüme başlamak bilen ýakdy


Etiketkalar: 30-njy awgust , Ýeňiş baýramy