Tomatina festiwaly

Tomatina festiwaly

Tomatina festiwaly-Ispaniýanyň gündogarynda, Ortaýer deňiziniň 30 km uzaklygynda, festiwala gatnaşýan adamlaryň pomidor zyňyp wagt geçirýän festiwalydyr. 


Etiketkalar: Ispaniýa , festiwal