EURO 2024 Çempionaty dowam edýär

Ýewropanyň Futbol çempionatynyň EURO 2024 çäginde duşuşyklar dowam edýär

2154317
EURO 2024 Çempionaty dowam edýär

Düýn Germaniýada geçirilen 3 duşuşygyň netijesi şu aşakdaky ýaly: 

Horwatiýa: 2
Albaniýa: 2

Germaniýa: 2
Wengriýa: 0

Şotlandiýa: 1
Şweýsariýa: 1

 

EURO 2024 Çempionatynyň çäginde şu gün bolsa 3 aýry duşuşyk geçiriler.

TRT 1 telewideniýe kanalyndan göni ýaýlym arkaly görkeziljek oýunlar şu aşakdaky ýaly: 

Türkiyäniň wagty bilen sagat 16:00-de, Sloweniýa-Serbiýa

Türkiyäniň wagty bilen sagat 19:00-da, Daniýa-Angliýa

Türkiyäniň wagty bilen sagat 22:00-da, Ispaniýa-Italiýa. Degişli Habarlar