Ruandada türk diline bolan gyzyklanma artýar

Gündogar Afrika ýurdy bolan Ruandada türk teleseriallaryna tomaşa edýän ýaş oglan-gyzlar türk dilini öwrünmek üçin ýüz tutýarlar

2066369
Ruandada türk diline bolan gyzyklanma artýar

Ýunus Emre institutynyň ýurduň paýtagty Kigali şäherindäki Ruanda uniwersitetinde başladan başlangyçlaryna halk köpçüligi uly gyzyklanma bildirýär. 

Ruandalylar instutut tarapyndan geçirilýän biri-birinden tapawutly çäreler bilen Türkiyäniň baý medeni mirasyny we türk dili bilen ýakyndan tanyşýan bolsalar, instutut tarapyndan geçirilýän türk dili kurslaryna we medeni çärelere köp sanda talyp gatnaşýar. 

Türk teleseriallarynda tomaşa eden Türkiyäniň tebigy gözellikleri, aşhananyň süýji lezzetleri, aýdym-sazlary we bingärçilik gurluşlary, ruandaly ýaş oglan-gyzlary türk dilini öwrünmegi höweslendirýär. Degişli Habarlar