Bodruma Kruiz Syýahatçylary Gelmäge Dowam Edýär

Bagama baýdakly kruiz gämisi “Norwegian Žade” Muglanyň Bodrum etrabyna geldi.

2042438
Bodruma Kruiz Syýahatçylary Gelmäge Dowam Edýär

Rodos portundan soň ugruny Bodrumy gönükdiren uzynlygy 294 metre barabar ägirt ýolagçy gämisi Bodrumyň Kruiz portuna geldi.

Gämide esasy bölegi amerikaly we kanadaly 2,459 ýolagçy bilen 1029 personalyň bardygy habar berildi.

Gümrük işlerinden soň gämiden çykan syýahatçylar kenarýaka zolagynda ýöriş edip, bazarda söwda etdiler.  

Bagama baýdakly “Emerald Sakara” atly 110 metr uzynlygyndaky ýokary amatlykly ýahta Kuşadasyna gelip, labyryny taşlady.

Ýahtada 92 ýolagçy bilen 79 ekipaž bar.Degişli Habarlar