Şu Gije Mewlid Kandili Gijesi

Şu gije etjek doga-dilegleriňiz kabul bolsun!

2042284
Şu Gije Mewlid Kandili Gijesi

Şu gije Hezreti Muhammed Pygamberiň doglan güni bolan Mewlid Kandili gijesi bellenilip geçiler.

Sözlükde “doglan ýeri we wagty” manysyny aňladýan mewlid, Yslam medeniýetinde esasan Hezreti Muhammediň doglan güni, şol çäkde geçirilýän çäreleri we ýazylan esgerleri beýan etmek üçin ulanylýar.

Mewlid Kandili, Islam medeniýetinde asyrlardan bäri Hezreti Muhammediň doglan güni hökmünde bellenilip geçilýär.

Din işleri edarasy tarapyndan Mewlid hepdeligine bagyşlanyp sentýabr aýynyň 26-sy bilen oktýabr aýynyň 2-i aralygynda dürli dini çareler geçirler.Degişli Habarlar