Woleýbolçy Gyzlar Üstünliklerini Dowam Etdirýär

Woleýbolçy gyzlar düýn Bolgariýanyň komandasyny 3-0 hasabynda ýeňdi

2038486
Woleýbolçy Gyzlar Üstünliklerini Dowam Etdirýär

Türkiýäniň milli ýygyndy zenan woleýbol komandasy, 2024 Pariž olimpiada oýunlarynyň seçip alyş bäsleşiklerinde üstünlik gazanmaga dowam edýär.

Woleýbolçy gyzlar düýn B toparyndaky ikinji bäsleşiginde Bolgariýanyň komandasyny 3-0 hasabynda ýeňdi

Türkiýäniň milli ýygyndy zenan woleýbol komandasy toparyndaky üçünji bäsleşigini 19-njy sentaýbrda sişenbe güni Türkiýe wagty bilen 07.00-da Peru bilen bäsleşer.

24 komanda Hytaýda, Ýaponiýada we Polşada olimpiada gatnaşmaga hukuk gazanmak üçin seçip alyp bäsleşiklerinde gatnaşýar.

 Degişli Habarlar