GastroANTEP medeniýet ýoly festiwaly 16-24-nji sentýabr aralygynda geçiriler

Gastronomiýa şäherindäki ussat aşpezlerden naharlaryň taýarlanyş tapgyrlaryny öwrenjek daşary ýurtly aşpezler, şol täze lezzetleri öz ýurtlarynda tanyşdyrarlar

2037609
GastroANTEP medeniýet ýoly festiwaly 16-24-nji sentýabr aralygynda geçiriler

Gastronomiýa şäheri Gaziantepde 16-24-nji sentýabr aralygynda geçiriljek GastroANTEP medeniýet ýoly festiwalynda şäheriň ajaýyp tagamlary ýerli we daşary ýurtly aşpezleriň üsti bilen dünýä tanadylar.

Gaziantep şäheriniň häkimligi bilen Medeniýet we syýahatçylyk ministrligi tarapyndan geçiriljek festiwala Ispaniýa, Portugaliýa, Fransiýa, Italiýa, Iordaniýa, ABŞ, Liwan ýaly ýurtlardan Mişlen ýyldyzlara laýyk görülen aşpezler gatnaşar. 

Gastronomiýa şäherindäki ussat aşpezlerden naharlaryň taýarlanyş tapgyrlaryny öwrenjek daşary ýurtly aşpezler, şol täze lezzetleri öz ýurtlarynda tanyşdyrarlar. Degişli Habarlar