Azerbaýjan Bütindünýä Taekwondo Çempionadyna Ýer Eýeçiligini Eder

Guramaçylyga 144 ýurtdan türgenler gatnaşýar.

1992105
Azerbaýjan Bütindünýä Taekwondo Çempionadyna Ýer Eýeçiligini Eder

 

2023 Bütindünýä Taekwando şempionady şu gün Azerbaýjanyň paýtagty Bakuda başlaýar.

Türkiýäniň Taekwando federassiýasy tarapyndan berlen beýannama göra, maý aýynyň 29 bilen iýun aýynyň 4-i aralygynda geçiriljek guramçylykda Türkiýeden 16 türgen bäsleşer.

Bütindünýä Taekwando federassiýasy tarapyndan geçirilýän guramaçylyga 144 ýurtdan türgenler gatnaşýar.

Türgenleşige şeýle hem bosgun komandalaryň gatnaşjakdygy habar berildi.Degişli Habarlar