Türk Goranyş senagaty Malaziýada geçiriljek sergä gatnaşar

Türkiyäniň Goranyş senagatyna degişli kärhanalar, Malaziýada geçiriljek Langkawi Halkara deňiz we awiasiýa sergisine (LIMA 2023) gatnaşarlar

1989379
Türk Goranyş senagaty Malaziýada geçiriljek sergä gatnaşar

Şu gün 23-nji maýda başlajak we 27-nji maýa çenli dowam etjek sergi, Langkawi adasynda geçiriler. 

Malaýziýanyň Goranyş we aragatnaşyk ministrlikleri tarapyndan goldanýan we 16-njy gezek geçirilýän LIMA sergisi, Aziýa-Ýuwaş umman sebitiniň iň uly goranyş senagaty sergileriniň biri hökmünde tanalýar. 

Türkiye ilkinjisi 1991-nji ýylda geçirilen we 2 ýylda bir gezek geçirilýän LIMA sergisine 2-nji gezek gatnaşýar. 

Türkiye LIMA 2023 sergisine Prezidentiň ýanyndaky Goranyş senagaty edarasy bilen Türkiyäniň Goranyş we awiasiýa senagaty eksportçylary bileleşigi bilen birlikde 18 türk kärhanasy bilen gatnaşar. 


Etiketkalar: #kärhana , #sergi , #Malaýziýa

Degişli Habarlar