Beragat Gijesinde Etjek Doga Dilegleriňiz Kabul Bolsun

Beragat gijesi, yslam ynanjyna görä, günälerden saplanma gijesidir.

1955622
Beragat Gijesinde Etjek Doga Dilegleriňiz Kabul Bolsun

Şu gije Oraz aýynyň habarçysy bolan Beragat gijesi

Şaban aýynyň 15-nji gijesi bolan Beragat gijesi, 11 aýyň soltany Oraz aýynyň  hem habarçysy.

Beragat gijesi, yslam ynanjyna görä, günälerden saplanma gijesidir.

Şu mukaddes gijede musulmanlar toba edip günäleriniň bagyşlanmagyny islär.

Din işleri edarasynyň başlygy Ali Erbaş Beragat gijesi mynasybetli çap eden ýüzlenmesinde “Şu gije ediljek doga dilegleriňiz kabul bolsun” diýdi.

Türkiýäniň Radio-telewideniýe guramasy TRT-niň Beragat gijesine bagyşlanan ýörite gepleşigi Kahramanmaraşdan ýaýlyma berler.

 

 

 

 

 

 

 


Etiketkalar: #Oraz aýy , #Berat gijesi

Degişli Habarlar