Harabalygyň Aşagynda Galan 8 Göreşçi Halas Edildi

Kahramanmaraş häkimliginiň türgenlerinden harabalygyň aşagyndan galan göreşçileriň halas edilmegi üçin uly tagalla edilýär

1943128
Harabalygyň Aşagynda Galan 8 Göreşçi Halas Edildi

Türkiýäniň Göreş federasiýasy, güýç merkezi Kahramanmaraş bolan ýer titremesinde harabalygyň aşagynda galan göreşçilerden häzire çenli 8-niň halas edilendigini habar berdi.

Federasiýa tarapyndan berlen beýannamada, “Güýç merkezi Kahramanmaraş bolan ýer titremesinden soň Kahramanmaraş häkimliginiň türgenlerinden harabalygyň aşagyndan galan göreşçileriň halas edilmegi üçin uly tagalla edilýär. Häzire çenli 8 göreşçimiz halas edildi” diýildi.

 

 

 Degişli Habarlar