Gyşky syýahatçylyk möwsümi tomus möwsüminden pes bolmaz

Türkiýäniň Syýahatçylyk agentlikleri bileleşiginiň başlygy Firuz Baglykaýa mesele bilen bagly beýannama berdi

1907171
Gyşky syýahatçylyk möwsümi tomus möwsüminden pes bolmaz

Şu ýyl 50 million syýahatçy we 44 milliard dollar girdeji almagy meýilleşdirýän Türkiye, tomus möwsüminiň ýapylmagy bilen gyş möwsümine taýarlyk görmäge başlady.

Esasan hem rus we eýranly syýahatçylaryň lyža merkezlerine bolan talaplarynyň artýandygyny aýdan Türkiýäniň Syýahatçylyk agentlikleri bileleşiginiň başlygy Firuz Baglykaýa: "Gyş möwsüminde myhmanhanalaryň dolulyk derejesi 90 göterim töweregi bolar" diýip belledi. Degişli Habarlar