Fatih Soltan Mehmet Köprüsi Pakistanyň Baýdagynyň Reňkleri Bilen Bezeldi

Fatih Soltan Mehmet köprüsi, Pakistanyň garaşsyzlygynyň 75 ýyllygy mynasibetli Pakistanyň baýdagynyň reňkleri bilen ýagtyldyldy.

1867884
Fatih Soltan Mehmet Köprüsi Pakistanyň Baýdagynyň Reňkleri Bilen Bezeldi

Stambuldaky Fatih Soltan Mehmet köprüsi, Pakistanyň garaşsyzlygynyň 75 ýyllygy mynasibetli Pakistanyň baýdagynyň reňkleri bilen ýagtyldyldy.

Stambul şäheriniň simwollaryndan biri bolan Fatih Soltan Mehmet köprüsi, bu gezek Pakistanyň 1947-nji ýylyň 14-nji awgustynda gazanan garaşsyzlygynyň 75 ýyllygy mynasibetli Pakistanyň baýdagynyň reňklerine bürendi.

 Degişli Habarlar