Türk Ýüzüji Aýşe Türkogly Manşy 16 Sagat 28 Minutda Geçmegi Başardy

Egeý uniwersitetiniň Sport bilimleri fakultetiniň talyby 21 ýaşyndaky Aýsu Türkoglu 60 kilometrlik ýoly geçdi.

1861842
Türk Ýüzüji Aýşe Türkogly Manşy 16 Sagat 28 Minutda Geçmegi Başardy

Türk ýüzüji Aýşe Türkoglu, Britaniýa bilen Fransiýanyň arasyndaky Manş deňizini 16 sagat 28 minutda geçmegi başaran iň ýaş türgen boldy.

Egeý uniwersitetiniň Sport bilimleri fakultetiniň talyby 21 ýaşyndaky Aýsu Türkoglu 60 kilometrlik ýoly geçdi.

Etabyň kyn geçendigini aýdan Aýsu “Kenara çykyp ýurdumyza wekilçilik edenimde ähli ýadawlygym geçdi. Buýsançly pursatlary başdan geçirendigim üçin özümi bagtly hasap edýäris. Maňa goldaw beren her bir adama sag bolsun aýdýaryn” diýdi.Degişli Habarlar