Ertir “Müň Aýdan Has Haýyrlydygy” Beýan Edilýän Gadyr Gijesi Bellenilip Geçiler

Gadyr gijesinde etjek doga dilegleriňiz kabul bolsun!

1818390
Ertir “Müň Aýdan Has Haýyrlydygy” Beýan Edilýän Gadyr Gijesi Bellenilip Geçiler

Yslam dininde remezanyň 27-nji gijesine gabat gelýän we Gurhanda “müň aýdan has haýyrly” bolandygy beýan edilýän gadyr gijesi ertir bellenilip geçiler.

Gurhanyň ýer ýüzüne inderilmäge başlanan güni bolan Gadyr gijesi “Doga-dilegleriň, tobalaryň kabul edilýän mübärek gijesi” hökmünde kabul edilýär.

Gadyr gijesi ertir ýurduň çar tarapynda ýerleşyän metjitlerde ediljek ybadatlar, doga dilegler bilen bellenilip geçiler

Gadyr gijesinde etjek doga dilegleriňiz kabul bolsun!


Etiketkalar: #metjit , #Gurhan , #gadyr gijesi

Degişli Habarlar