Pekin 2022 Gyşky Olimpiýa Oýunlarynyň Geçirilmegine Sanjlyja Gün Galdy

2022 Gyşky olimpiýa oýunlaryna 15 ugur boýunça 3 müň türgen gatnaşar.

1768507
Pekin 2022 Gyşky Olimpiýa Oýunlarynyň Geçirilmegine Sanjlyja Gün Galdy

10 gün soň Hytaýyň paýtagty Pekinde 2022 Gyşky olimpiýa oýunlary geçirler.

Olimpiýa oýunlary TRT SPOR, TRT SPOR ÝYLDYZ we trtspor.com.tr arkaly ýaýlyma berler.

Fewral aýynyň 4-i 20-i aralygynda geçiriljek 2022 Gyşky olimpiýa oýunlaryna 15 ugur boýunça 3 müň türgen gatnaşar.

2022 Gyşky olimpiýa oýunlaryna Türkiýeden 7 türgen gatnaşar.

Liža boýunça geçiriljek bäsleşikde Türkiýeden 6, buzda typmak boýunça geçiriljek bäsleşige hem 1 türgen bäsleşer.Degişli Habarlar