Hytaýda robot it ýörişe çykaryldy

Robot itleriň adamlara ýoldaşlyk etmek bilen birlikde gözleg we halas ediş işlerinde hem ulanyp bolýandygy habar berildi

1759667
Hytaýda robot it ýörişe çykaryldy

Hytaýyň Şanhaý şäherinde köçä ýörişe çykarylan robot ite bolan gyzyklanma örän uly boldy. 

Robot itiň sekuntda 4,7 metre çenli tizlik bilen ýöräp bilýändigi we dolulygyna zarýad berileninden soň 1,5 sagat işläp bilýändigi mälim edildi. 

Robot itleriň adamlara ýoldaşlyk etmek bilen birlikde gözleg we halas ediş işlerinde hem ulanyp bolýandygy habar berildi. 



Degişli Habarlar