Fatih Soltan Mehmet köprüsi sary we gök reňkler bilen ýagtylandyryldy

Fatih Soltan Mehmet köprüsi Bosniýa-Gersegowinanyň Döwlet güni mynasybetli sary we gök reňkler bilen ýagtylandyryldy

1738959
Fatih Soltan Mehmet köprüsi sary we gök reňkler bilen ýagtylandyryldy

Möhüm günlerde reňklendirilýän we yşyk görkezişleri bolýan Stambul şäheriniň simwollaryndan biri bolan Fatin Soltan Mehmet köprüsi düýn agşam 25-nji noýabr Bosniýa-Gersegowinanyň Döwlet güni mynasybetli sary we gök reňkler bilen ýagtylandyryldy. 

Köpri Bosniýa-Gersegowinanyň baýdagynyň reňkleri bolan sary we gök reňklere bürendi. Degişli Habarlar