Bill Geýts Fethiýä Geldi

Bill Geýts “Lana” atly ýahtasy bilen Mugla welaýatynyň Fethiýe etrabyna geldi.

1725797
Bill Geýts Fethiýä Geldi

Tehnalogiýa firmasy Mikrosoftyň esaslandyryjysy Bill Geýts “Lana” atly ýahtasy bilen Mugla welaýatynyň Fethiýe etrabyna geldi.

107 metr uzynlygyndaky we 16 metr giňligindäki ýahta, Karagözler mähellesindäki Bonjukly adasyna geldi.

 Sport zaly we ýüzme howuzy ýaly uly mümkinçiligi bolan döwrebap ýahta ünsleri özüne çekýär.Degişli Habarlar