Mardinde 12 Müň Ýyllyk Ybadatahana Tapyldy

25 medeniýete ýer eýeçiligini eden şäherde geçirlen gazuw-agtaryş işlerinde neolitik döwre degişli birnäçe galyndy tapyldy.

1723122
Mardinde 12 Müň Ýyllyk Ybadatahana Tapyldy

Mardin welaýatynyň Dargeçit etrabynyň Ylysu etrapçasynda 12 müň ýyllyk ybadathana tapyldy.

Taryhyň dowamynda Sumer Akad, Hitit, Asur, Urartu, Rim, Abbasi, Selçukly we Osmanly bilen birlikde 25 medeniýete ýer eýeçiligini eden şäherde geçirlen gazuw-agtaryş işlerinde neolitik döwre degişli birnäçe galyndy tapyldy.

12 müň ýyllyk geçmişi bilen ünsleri özüne çekýän sebitde geçirlen gazuw agtaryş işlerinde şu günki güne çenli taryhy galyndylar bilen birlikde 100 müňe golaý monjuk we neolitik döwre degişli 11 müň 300-nji ýylda gurlandygy öňe sürülýän ybadathana tapyldy.Degişli Habarlar