Kappadokiýa owadan reňklere bürendi

Kappadokiýada syýahatçylar, möwsümiň hödürleýän gözelliklerine asmandan tomaşa etmäge mümkinçilik hödürleýär

1721200
Kappadokiýa owadan reňklere bürendi
kapadokya 2.jpg

Newşehir welaýatynda tüsse çykarly öýleri, tebigy gaýalaryň emele gelmegi bilen dörän jülgeleri, ýer asty şäherleri, gaýaladran oýulyp gurulan monastyrlary bilen Türkiýäniň gelim-gidimli syýahatçylyk merkezleriniň biri bolan Kappadokiýa güýz paslynyň reňklerine bürendi. 

ÝUNESKO-nyň Bütindünýä Medeni miras sanawyna degişli bolan Kappadokiýa, gelen myhmanlary taryhy, medeni we tebigy gözellikleri bilen ýylyň islendik möwsüminde özüne maýyl edýär. 

Sebitde howa şertleriniň gowy bolan günlerinde günüň dogýan mahaly ýokary galýan howa şarly turlara gatnaşýan syýahatçylar, möwsümiň hödürleýän gözelliklerine asmandan tomaşa etmäge mümkinçilik berýär. Degişli Habarlar